gew

wycieczka po fabryce

Warsztaty montażowe

roślina (1)

Warsztaty rozruchowe I

roślina (2)

warsztat spawalniczy

roślina (3)

Warsztaty rozruchowe II

roślina (4)

warsztat malarski

roślina (5)

Warsztaty obróbki części konstrukcyjnych

roślina (6)